UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Yayımlanmıştır.