Yönergeler - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Yönergeler

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında YönergeTehlikeli Madde Taşıyan Eski Sarnıç Vagonların Muayene Ve Belgelendirilmeleri Hakkında YönergeTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönergeTehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk YönergesiTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti YönergesiIMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin YönergeTaşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi YönergesiHavayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında YönergeDenizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin YönergesiDenizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında YönergeTehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim YönergesiDemiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönergeTehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim YönergesiRadyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair YönergeKarayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi YönergesiKıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
Demiryolu Yönergeleri
Sayfa içeriği güncelleniyor.