Logo

Hakkımızda


17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 56 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü birleştirilerek, görev, yetki ve sorumluluklarının tevdi edildiği Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce karayolu, demiryolu ve tehlikeli madde taşımacılığı ile kombine taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası boyutta adil, sürdürülebilir, ekonomik ve çevreye duyarlı yürütülebilmesi amacıyla görev ve sorumluluklarımızı özveriyle sağlamaktayız.

 

MİSYON& VİZYON

Misyon

Uluslararası ve ulusal karayolu, demiryolu, kombine taşımacılık ve lojistik hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin topluma etkin ve sürdürülebilir hizmet verilebilmesi ve diğer taşımacılık faaliyetleri bakımından trafik emniyetinin arttırılması, çevrenin korunması, tüm taşıma modlarındaki taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

Vizyon

Karayolu, demiryolu, kombine taşımacılık ve lojistik hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası gelişmelere uyumlu, hizmet kalitesi yüksek piyasayı yönlendiren, denetleyen etkin bir kurum otoritesi ile sürdürülebilir politikaları oluşturmaktır.