Logo

UYARMALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Yönetmeliği 6/7/2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 37 nci maddesinin 3 üncü fıkrası “Uyarmanın veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde; ilgilinin İdareye başvurması ve İdarenin uyarmayı paraya çevirmesine müteakip, paraya çevrilen miktarın Bakanlık Döner Sermaye Saymanlığına ödenmesi halinde uyarma kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarma kesinleşir ve kaldırılamaz.” hükmüne amirdir.

Bu Yönetmelik kapsamında verilen uyarmaların paraya çevrilmesine ilişkin e- Devlet hizmeti kullanıma açılmıştır. Eğitim kuruluşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın e-Devlet kapısından sunduğu “Uyarı sorgulama/Paraya Çevirmehizmetini kullanarak uyarmaları ödemeye çevirebilirler.

Eğitim kuruluşları adına bu hizmet “eğitimden sorumlu yöneticiler” tarafından kendi e-Devletlerinden girilerek alınabilir. Eğitimden sorumlu yöneticiler Eğitim kuruluşuna anılan Yönetmelik kapsamında verilen uyarma bilgilerini sorgulayabilir ve/veya uyarmayı paraya çevirerek tahakkuk bilgisini alabilirler. Tahakkuk bilgisinde yer alan ödeme numarası ile Ziraat Bankası veya Vakıfbank’a belirtilen ücretin yatırılması halinde uyarmalar otomatik kaldırılır.    

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, eğitim kuruluşlarına verilen uyarmalar, veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde e-Devlet kapısı üzerinden paraya çevrilmemesi veya çevrilip ödenmemesi durumunda kesinleşir.

DUYURULUR.