Logo

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Araç Muayene Hizmetleri
Aracımı muayene yaptırmak zorunda mıyım?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi uyarınca trafikte seyredecek araçların geçerli bir muayenesinin bulunması zorunludur.

Araç muayene işlemleri hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

Araç Muayene İstasyonlarında aşağıdaki kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulamalara göre araç muayene hizmeti verilmektedir.

·       2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

·       Karayolları Trafik Yönetmeliği

·       Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik

·       Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkındaki Yönetmelik

·       Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi

·       Avrupa Birliği Direktifleri

Muayenede kontrol edilen hususlar nelerdir?

Aracınızın periyodik muayenesi esnasında, araç tanımları, ruhsat bilgileri, direksiyon sistemi, fren tertibatı, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi, şasi ve şasi bağlantı parçaları, gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları, kusurlar tablosunda belirtilen kusurlara göre kontrol edilmekte ve araç güvenliği için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir.

Kullanmakta olduğum aracım yabancı ülke plakasına sahiptir. Aracımı Türkiye’de kullanırken araç muayene istasyonlarında muayene yaptırabilir miyim?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç muayenesi yapılmakta olup Ülkemizde tescil edilmemiş olan araçların muayenesi yapılmamaktadır.

Aracımın yurt dışında kalması nedeniyle aracımın muayene süresi geçti. Ülkeme giriş yaptığımda araç muayenesi için gecikme ücreti ödeyecek miyim?

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası “Yurt dışında bulunan araçların yasal süresi içinde muayenesinin yapılamaması durumunda, aracın yurt dışında kaldığı süreyle sınırlı olmak ve bu durumun belgelendirilmesi şartıyla, yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içinde muayenesini yaptıran araçlara 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazla ücret tahsili hususu uygulanmaz.” hükmüne amirdir.

Araç üzerinde plakanın bulunmaması muayeneye engel midir?

Araç üzerinde plakanın olmaması; ağır kusur olarak değerlendirilir. Fakat traktörler için çift / tek plaka olabilir. Ancak nakil, yeni kayıt, yeniden trafiğe çıkarma, icra satışı ve çalıntı-buluntu (evrakla ispatlanması gerekli) olduğu takdirde de plaka kusuru verilmemektedir.

Muayene için randevu almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Sabit ve seyyar araç muayene istasyonları randevulu olarak hizmet vermekte olup; Genel Müdürlüğümüz web sitesi üzerinden veya Tüvturk Kuzey / Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. resmi internet sitesi olan www.tuvturk.com.tr sayfasından veya 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı Merkezinden ekstra bir ücrete tabi tutulmadan randevu alınabilmektedir. Ayrıca, e-Devletteki "Araçlarım Hizmeti" ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kolaylıkla araç muayene randevusu alınabilmekte ve muayene sonuçlarına erişilebilmektedir.

İnternet sitesinden randevu aldım. Kredi kartımdan ücret tahsil ettiler. Paramın iadesini istiyorum?
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi uhdgm.uab.gov.tr adresinden veya TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ve TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. resmi internet sitesi olan www.tuvturk.com.tr sayfasından veya 0850 222 88 88 nolu telefon numarasından, ayrıca, e-Devletteki "Araçlarım Hizmeti" kullanılarak randevu alma işlemi ücretsiz olup, Bakanlığımız ve TÜVTURK’le ilgisi olmayan ticari nitelikli sitelerden alınan ücretlerle ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 
Aracımın muayene süresi yarın doluyor. Ancak yarına uygun randevu bulamıyorum?
Araç Muayene istasyonlarında randevu verilebilecek araç kapasitesi 1 ay süre ile sisteme yansıtılmakta olup, araç muayene randevusu alınmak istenen tarihten 30 gün öncesinden itibaren randevu almak mümkündür.
Randevu aldığım muayene saatinden sonra muayeneye geldim. Muayeneye girebilir miyim?
Randevu alınan saat için 15 dakikalık gecikme süresi tanınmaktadır. 15 dakikalık sürenin de aşılması halinde randevu otomatik olarak iptal olur. Bu durumda uygun tarih ve saat için yeniden randevu alınması gerekecektir.
Araç Muayenesine randevu saatine zamanında geldiğim halde neden belirtilen zamanda aracım muayeneye alınmıyor?

Araç Muayene İstasyonlarında,

·       Muayene tekrarına kalan araçların randevu almadan aynı gün içerisinde muayene tekrarına girebilmeleri,

·       Trafik zabıtasınca muayenesinin yapılması için araç muayene istasyonlarına gönderilen araçların muayenelerine öncelik tanınması ve randevulu olma şartı aranmaması,

·       Araçların niteliklerine göre ( ambulans, itfaiye aracı, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, engelli vatandaşlara ait araçlar ) muayene önceliğine sahip olmaları,

nedeniyle belirli saat aralıklarında aşırı yoğunluk yaşanabilmekte ve bekleme süreleri uzamaktadır.
Araç Muayene ücretleri neye göre belirlenmektedir?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. Maddesinin 2. Fıkrasında araç muayene ücretleri KDV hariç olarak belirlenmekte olup, yine aynı Kanun gereğince her yıl Bakanlığımız tarafından yeniden değerleme oranı dikkate alınarak arttırılmaktadır.

Kredi Kartı veya Banka Kartı ile Araç Muayene ücretini ödeyebilir miyim?
Araç Muayene İstasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile muayene ücretini temaslı veya temassız olarak ödeyebilirsiniz.
Plakama ait HGS borcu muayeneye engel midir?

Araç muayenelerine ilişkin mevzuat çerçevesinde araçların muayenelerini yaptırabilmeleri için muayene hizmeti öncesi aşağıdaki sorgulamalar yapılır. Sorgulama sonucu borç çıktığı takdirde veya sistemsel bir sorun görüldüğü takdirde muayene işlemleri yapılamaz.

·       Vergi Borcu

·       Trafik Para Cezası

·       HGS Geçiş Ücreti Cezası

·       Trafik Sigortası

Ocak ve Temmuz aylarında motorlu taşıt vergisi (MTV) ödenmeden muayene yaptırabilir mi?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsi geçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayene işlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araç muayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuz aylarında yapılan muayeneler için geçerlidir.

Aracımı muayeneden kaldı. Ne yapmam gerekiyor?
Muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri takdirde kendilerine 1 aylık süre tanınmaktadır. Aracın 1 aylık süre içerisinde Ağır veya Emniyetsiz olarak tespit edilen kusurlarını giderdikten sonra muayene tekrarına gelmesi gerekmektedir. 1 aylık süre geçirildikten sonra muayene tekrarına gelindiği takdirde, ücretsiz muayene tekrar hakkını kaybetmiş olacak, dolayısıyla yeniden ücret ödeyerek genel muayene yaptırmak durumunda kalınacaktır.
Aracımı muayene yaptırmam gereken tarihten sonra muayeneye götürdüm. Muayene ücreti dışında bir ücret ödemem gerekecek mi?
Araç muayene işlemleri, muayene ücretleri ve gecikme bedeli ücretleri yasal dayanakları Karayolları Trafik Kanununun aşağıda belirtilen 34. ve 35. maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. Madde 34 – Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. Madde 35 – Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır. Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Trafikten çekilmiş araçlar son muayene tarihine göre hesaplanan gecikme ücretinden, çekilen tarihleri belgelendirmeleri koşulu ile trafikten çekildiği süre düşülerek gecikme bedeli hesaplanmaktadır.
Aracımın ön camında kırık var. Bu şekilde aracım muayeneden geçer mi?
Sürücünün görüş alanında bulunan ve trafik ve can güvenliğini etkileyecek derecedeki cam hasarları ağır kusur olarak değerlendirilmekte olup, diğer cam hasarları hafif kusur kapsamındadır.
Aracımın geçmiş muayene raporunda yanlış girilen KM bilgisini nasıl düzeltebilirim?
Araç kilometre bilgisinin muayene istasyonu tarafından sehven yanlış girildiğine dair kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin muayene raporunu düzenleyen istasyona ibrazı ve yanlışlığın istasyon tarafından tespiti halinde; TÜVTURK Kuzey / Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. tarafından Bakanlığımıza iletilmesi ve Bakanlığımızca da uygun görülerek onaylanması halinde, KM bilgileri U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden düzeltilebilmektedir.
İkinci el araç satın alacağım. Geçmiş KM bilgilerini nereden öğrenebilirim?

Araç Muayene kilometre bilgileri PTT’nin sunmuş olduğu HGS uygulaması üzerinden paylaşılmaktadır.

https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula web sitesi üzerinden aracın kilometre bilgisine ulaşmak mümkündür.

Benzinli çalışan aracıma geçmişte LPG taktırdım. Ancak benzinli olarak kullanıyorum. LPG yakıt sistemim arızalı. Aracım muayeneden geçer mi?
Araç muayenelerinde LPG yakıt sistemine ilişkin kontroller Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan AİTM yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Araçlarda bulunan bütün yakıt sistemlerinin çalışır vaziyette olması zorunludur.
Muayene sırasında aracımın şase numarasının okunamaması nedeniyle Ağır Kusur verilerek muayene tekrarına kaldım. Ne yapacağım?
Şasi numarası aracın tanımlanabilmesi için önemli olup, kesin olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle araç muayene hizmeti sırasında şase numarasının tespitinin yapılması zorunludur. Ancak, bazı cins araçların söz konusu numaranın kapalı ortamda olması nedeniyle şase numarası okunamamaktadır. Bu tip araçların şase numarasının tespit edilmesi bazı parçaların sökülmesine bağlı olduğundan zorunlu olarak yetkili servislere yönlendirilmektedir.
Çekme Belgeli araçlardan gecikme bedeli nasıl hesaplanmaktadır?

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan taşıtların belgelendirdiği süre boyunca % 5 tutarındaki gecikme bedeli tahsil edilmemektedir.

Muayene tekrarı için aynı istasyona mı gidilmesi gerekir? Muayene tekrarı süresi ne zamana kadar geçerlidir?

Muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri takdirde kendilerine 1 aylık süre tanınmaktadır. Aracın 1 aylık süre içerisinde eksikliklerini tamamlayıp gelmesi gerekmektedir. 1 aylık süre geçirildikten sonra muayene tekrarına gelindiği takdirde, ücretsiz muayene tekrar hakkını kaybetmiş olacak, dolayısıyla yeniden ücretli-genel muayene yaptırmak durumunda kalınacaktır. 06.01.2021 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğin 6/24’üncü maddesi ile “emniyetsiz” veya “ağır kusur” tespit edilen ve muayeneden geçemeyen araçların muayene tekrarlarının herhangi bir araç muayene istasyonunda yapılması mümkündür.

Gecikme cezası hangi kanuna göre tahsil edilir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35. maddesinin ikinci fıkrasında "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında "..... ile %5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir." denilmektedir.

Yukarıda anılan kanun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı hazine payı olarak aktarılmaktadır.

Aracımın rengini değiştirdim, bu durumda ne yapmam gerekir?
Aracınızda renk değişikliği yapılmış ise ilgili mevzuat gereği yeniden periyodik muayenesi yapılmalıdır.
Gezici istasyonların programını nasıl öğrenebilirim?

Gezici istasyonların programını 0 850 222 8888 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da tuvturk.com.tr web adresinden öğrenebilirsiniz.

İstasyonlarda kış lastiği veya yaz lastiği zorunluluğu var mıdır?

İstasyonlarda yapılan muayenelerde, lastiklerde yaz lastiği veya kış lastiği uygulamaları ile ilgili kontrol yapılmamaktadır.

Lastiklerde nelere bakılır?

Lastik üzerinde yapılmakta olan kontrollerde diş derinlikleri, hasar olup olmadığı, jant ile uyumuna bakılır. Aynı aks üzerinde bulunan lastiklerin birbiri ile aynı olması şartı aranır. Yönlü lastiklerde dönüş yönleri de kontrol edilmektedir.

LPG sızdırmazlık raporu kaldırıldı mı? Muayene için gelirken Sızdırmazlık Raporu almalı mıyım?

LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık Raporu talep edilmemektedir.

LPG/CNG Yeni Takıldığı Zaman Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile Yetkili Mühendis Tarafından Çizilen Tadilat Projesi ve Hesapları talep edilmektedir.

LPG tankımın süresi bitti ne yapmalıyım?

LPG/CNG tankının süresi biten araçlar, muayeneye gelmeden önce tank değişimi yapmışlarsa; Muayeneye gelirken Yakıt Sistemi Montaj Belgesi getirmek durumundadırlar.

LPG/CNG tankının değişmesi gerektiği muayene sırasında tespit edilir ve kusur verilirse; Kusur tespitinin yapıldığı gün veya o günden sonra alınmış bir Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile gelinmesi zorunludur.

Sayısal Takograf
Sayısal Takograf nedir?

Sayısal takoğraf, karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan, taşıtın kat ettiği mesafe ve hızı ile sürücülere ait sürüş, dinlenme ve mola sürelerinin gösteren ve kaydeden kontrol cihazıdır. Dijital Takograf olarak da adlandırılır.

Sayısal takograf kullanmak ne zamandan beri zorunlu hale gelmiştir?

Sayısal takograf, AB’de 1 Mayıs 2006’dan beri tüm yeni tescil edilmiş araçlarda zorunludur. Ülkemiz gibi AETR anlaşmasına taraf ülkelerde ise söz konusu uygulama 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Geleneksel analog takograf takılı bütün araçlardaki cihazların sayısal takograflarla değiştirilmesi zorunlu mudur?

Taşımacılık sektöründe dijital takografa geçiş sürecine ilişkin takvim tamamlanmış olup, 01/10/2021 tarihi itibariyle takograf takma zorunluluğu bulunan bütün araçlarda dijital takograf bulundurulmak zorunludur.

Sayısal takograf uygulamasının zorunlu olduğu, AETR anlaşmasına taraf ülkeler hangileridir?

Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan

Sürücü kartı nedir?
Sayısal takograf donanımlı bir aracı kullanırken sürücünün kullanılması gereken karttır.
Sürücü kartına başvuru koşulları nelerdir?

Ulusal ve uluslararası ticari eşya ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan sürücülerden SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilir.

Sayısal takograf kart başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemi, internet üzerinden http://staum.tobb.org.tr adresinden başvuru ekranına ulaştıktan sonra, sağ üst köşede yer alan “Kart İşlemleri” butonuna tıklayarak başvuru işlemlerini sırasıyla takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Kart başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
İnternet sitesi olan http://staum.tobb.org.tr üzerinden veya 444 9 559 Çağrı merkezi aracılığıyla kart verme otoritesine ulaşabilirsiniz.