Logo

17 EYLÜL 2022 TMGD VE SRC 5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 17 Eylül 2022 tarihinde yapılan TMGD ve SRC-5 Sınavı sonuçları 26 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon marifeti ile değerlendirilmiştir.             Buna göre; 

1.     TMGD ADR, RID+IMDG Kod ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

·       TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 3 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 27 nci soru),

·       TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 13 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 37 ıncı soru)

·       TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 17 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 1 nci soru)

 SRC-5 ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

·       Temel,Temel+Tanker, Temel+Sınıf 1,ve Temel+Sınıf 7, A soru kitapçığında 7 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 19  uncu soru)

 

Soruların yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır. Sonuçlara e-Devlet sisteminden ulaşılabilir.

 

2.     TMDG-ADR Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorular ile ilgili yapılan incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.

 

3.     TMGD ve SRC 5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

 

4.     TMGD RID+IMGD Kod sınavında sorulan sorulara ilişkin herhangi bir itirazda bulunulamamıştır.

 

5.     Sınav sonuç duyurusunda da belirtildiği üzere itiraz dilekçelerine yazılı cevap verilmeyecektir.

 

DUYURULUR.