2020 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması ile İlgili Duyuru

Geçerlilik tarihi 31.01.2020 olan 2019 yılı geçiş belgelerinin mevcudu dikkate alınarak;
- 2020 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
- Bahsi geçen ülkelere ait 2019 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde, tükendiği tarihten itibaren 2020 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
- Halihazırda 2019 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2019 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2020 tarihinin baz alınması,
- Henüz temin edilemeyen 2020 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2019 yılı geçiş belgesi tahsis edilmesi,
uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.