Logo

2022 Yılı Geçiş Belgelerine İlişkin Önemli Duyuru

2021 yılında uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, sağlanan kota artışları,

geçiş belgeleri  kullanım  oranları  ve  ilgili  paydaşlar  ile  yapılan  istişareler  de  dikkate  alınarak, 2022 yılından itibaren geçiş belgelerinin dağıtımında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

 

-       Danimarka geçiş belgeleri 28.12.2021, Romanya transit, Kazakistan tek-tip/transit, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya transit geçiş belgeleri ise 30.12.2021 tarihi itibariyle dağıtıma başlanacaktır.

-       Estonya, Finlandiya, Gürcistan, İtalya (İkili/Transit), Letonya, Macaristan (ikili), Rusya (ikili), Ukrayna (ikili) geçiş belgelerinde 2021 yılı belgeleri 10.01.2022 tarihine kadar dağıtılmaya devam edecektir (belgelerin anılan tarihten önce tükenmesi halinde 2022 yılı belgelerinin dağıtımına başlanacaktır),

-       Bulgaristan ikili/boş giriş-dönüş yükü geçiş belgeleri ile Slovenya transit geçiş belgelerinde 2021 yılı belgeleri 15.1.2022 tarihine kadar dağıtılmaya devam edecektir (belgelerin anılan tarihten önce tükenmesi halinde 2022 yılı belgelerinin dağıtımına başlanacaktır),

-       Bulgaristan ikili, Yunanistan transit ücretsiz, Macaristan ikili, Ukrayna transit, Belarus boş giriş/dönüş  yükü  geçiş  belgeleri  ile  Çekya,  Letonya,  Estonya,  Finlandiya,  Norveç  geçiş belgelerinin tamamı iade sistemine dahil edilmiştir.

-       İadesi zorunlu geçiş belgelerinin iadesi veya e-Devlet üzerinden belge iade işlemi yapılıncaya kadar, iadesi zorunlu geçiş belgeleri tahsis edilmeyecektir.

-       Macaristan  ikili  geçiş  belgeleri,  yükün  tamamının  veya  en  az  %  60'ının  Macaristan'a taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Macaristan olmalıdır) veya Mahrece İade İşlemine İlişkin Gümrük Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla tahsis edilecektir.

-       Macaristan transit geçiş belgelerinin %10’u 10 ton altı taşıtlar ile Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna üzerinden transit geçişlerine müsaade edilmeyen yükleri taşıyan taşıtlara tahsis edilecektir.

-       01.01.2022 tarihinden itibaren hak edilen İtalya ödül geçiş belgelerinin Bakanlığımızca bildirildiği (firmalara tahsis edildiği) tarihten itibaren 3 ay içinde kullanılacak olup, süresi içinde kullanılmayan ödül belgelerinin genel kullanıma açılacaktır.

-       Geçiş belgesi tahsis edilmeyen sergi, fuar taşımalarında firmaların talep etmeleri halinde ödül hakkından karşılanmak üzere İtalya, Avusturya ve Slovenya geçiş belgesi tahsis edilecektir.

-       Yunanistan ücretsiz transit geçiş belgeleri sadece gidiş yükleri için tahsis edilecektir.

-       Yunanistan ikili ücretsiz geçiş belgelerinin tamamı ile ücretli ikili geçiş belgelerinin %95’i Yunanistan'a ihraç taşıması yapacak taşıtlara, % 5’lik ücretli ikili geçiş belgesi ise Yunanistan'dan yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara tahsis edilecektir.

-       Kazakistan tek-tip geçiş belgeleri sadece yükün tamamı Kazakistan varışlı taşımalara tahsis edilecektir.

-       Rusya ve Ukrayna'ya çekicisiz sadece "yarı römork" ile gerçekleştirilen taşımalara Rusya ve Ukrayna ikili geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir. (Ancak, örneğin Ukrayna-Rusya güzergahı üzerinden Kazakistan’a gidecek bir taşıta Ukrayna ve Rusya transit geçiş belgeleri tahsis edilebilecektir)

-       Boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilen çok girişli geçiş belgelerinin üzerine de diğer çok girişli geçiş belgelerinde olduğu gibi firma unvan kaşesi yer alacaktır.

-       Özbekistan ücretli ikili geçiş belgelerinden %10'u dönüş yükü taşımalarına tahsis edilebilecektir.

-       Firmalarca ibraz edilen sağlık sertifikalarının İngilizce düzenlenmiş olması durumunda ayrıca yeminli tercüman onaylı Türkçe çevirisi istenmeyecektir.

-       Dönemsel kullanıma açılan geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri şu şekildedir;

 

 

ÜLKE ADI

  BELGE TÜRÜ

KULLANIMA AÇILACAK DÖNEM

1

AVUSTURYA

TEKTİP

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

2

BELÇİKA

TEKTİP (Tek Girişli)

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

3

HOLLANDA

TEKTİP (Tek Girişli)

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

4

İTALYA

TEKTİP/TRANSİT

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

5

MACARİSTAN

İKİLİ (Her dönemde 250 adet belge)

HER AYIN 1'i ve 15'i

6

ÇEKYA

İKİLİ/TRANSİT (Her dönemde 1.250 adet belge)

HER AYIN 1'i

7

RUSYA

İKİLİ (Frigorifik İkili dahil)

AYLIK (Her ayın son günü)

8

SLOVENYA

TRANSİT

HER AYIN 5'i, 15'i, 25'i

9

AZERBAYCAN

3. ÜLKE (Transit Geçme Şartı Aranmaksızın)

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

10

GÜRCİSTAN

3. ÜLKE (Transit Geçme Şartı Aranmaksızın)

İKİŞER AYLIK (Dönemin ilk günü)

 

-