Logo

2022 YILI UBAK İZİN BELGELERİNİN TESLİM ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

2022 yılı UBAK izin belgelerini teslim almaya gelecek firmaların randevu listesine göre Bakanlığımıza gelmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim almaya gelecek firmaların “Teslim Tutanağı”nı doldurarak geçerli vekalet belgeleri ya da imza sirkülerleriyle gelmeleri gerekmekte olup, vekaletnamelerde “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden UBAK izin belgesi almaya yetkilidir.” ifadesi mutlaka yer almalıdır.

 

Randevu zamanına ilişkin değişiklik talep eden firmaların ubaksubesi.kdgm@uab.gov.tr adresine elektronik posta göndermeleri durumunda kendilerine dönüş yapılacaktır.

Randevu listesinde yer almayan firmalar belgelerini müşavirleri tarafından aldırılacağı bildirildiği için listede yer almamıştır.