2023 Yılı Geçiş Belgelerine İlişkin Önemli Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

2023 Yılı Geçiş Belgelerine İlişkin Önemli Duyuru

2022 yılında uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, sağlanan kota artışları, geçiş belgeleri kullanım oranları ve ilgili paydaşlar ile yapılan istişareler de dikkate alınarak, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda 2023 yılından itibaren geçiş belgelerinin dağıtımında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

2023 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek.1'deki listede yer alan tarihlerin dikkate alınacaktır. Belgelerin ülkemize geç ulaşması halinde dağıtım işlemleri, belgelerin fiziksel olarak dağıtım bürolarına ulaşmasına müteakip başlayacaktır.

 

Söz konusu ülkelere ait 2022 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde, tükendiği tarihten itibaren 2023 yılı geçiş belgeleri kullanıma açılacaktır.

 

Halihazırda 2022 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2022 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2023 tarihi esas alınacaktır.

 

2023 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine (Danimarka geçiş belgeleri hariç) 15.01.2023 tarihine kadar 2022 yılı geçiş belgesi verilecektir.

 

2023 yılı geçiş belgeleri, yıl içinde Ek 2'de yer alan listedeki belirtilen dönemlerde kullanıma açılacaktır.

 

Danimarka ve Litvanya geçiş belgelerinin tamamı iade sistemine dahil edilecektir.

 

Sırbistan çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin dağıtımı, firmaların yetki belgesindeki özmal/sözleşmeli çekici ve kamyon olarak kayıtlı toplam taşıt sayısını geçmemek kaydıyla yapılacaktır.

 

Geçiş belgesi tahsis edilmeyen sergi ve/veya fuar malzemesi taşımalarının yanı sıra en az %40 ticari eşya taşıması yapılabilecek ve firmaların talep etmeleri halinde geçiş belgesi tahsis edilecektir.

 

Estonya, Letonya, Litvanya geçiş belgeleri ile Polonya transit geçiş belgeleri, sadece gidiş yükleri için tahsis edilecektir.

 

Polonya transit geçiş belgelerinin %3'ü, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yapılacak taşımalar için tahsis edilecektir.

 

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 17nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Fas taşımaları için de İspanya geçiş belgesi tahsis edilecektir.

 

Özbekistan ücretsiz ikili geçiş belgelerinden %10'u dönüş yükü taşımalarına tahsis edilecektir.

 

Rusya ikili geçiş belgeleri 1. dönemde 4.500 adet, 2. Dönemde 5.500 adet, 3. Dönemde 5.500 adet, 4. Dönemde ise 4.500 adet olarak kullanıma açılacaktır.

 

Rusya tek-tip (ikili/3.ülke) geçiş belgelerinin %75'i ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilecek olup, %25'i ise ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3. ülke taşımaları için tahsis edilecektir.

 

Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinin %75'i ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilecek, %25'i ise ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3.ülke taşımalar için tahsis edilecektir.

 

Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %75'i ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilecek, %25'i ise ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3.ülke taşımalar için tahsis edilecektir.

 

Azerbaycan tek-tip geçiş belgeleri, Azerbaycan'a (Nahçıvan dahil) yapılacak ikili taşımalar için (Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a yapılan taşımalar için sadece 1 adet Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi) tahsis edilecektir.

 

Azerbaycan transit geçiş belgeleri, Azerbaycan (Nahçıvan dahil) üzerinden yapılacak transit taşımalar için tahsis edilecektir. (Nahçıvan ve Azerbaycan'ın transit geçildiği taşımalar için sadece 1 adet Azerbaycan transit geçiş belgesi tahsis edilecektir.)