Logo

2024 Yılı Çok Girişli Geçiş Belgeleri Tahsis Listeleri Yayımlanmıştır.

Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz ile imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolleri uyarınca bu ülkelerden temin edilen çok girişli geçiş belgelerinin dağıtımı, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

Söz konusu Yönerge gereğince, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde belgelerini teslim almayan firmalar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.