Logo

2024 Yılı Geçiş Belgelerine İlişkin Önemli Duyuru

    2023 yılında uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, sağlanan kota artışları, geçiş belgeleri kullanım oranları ve ilgili paydaşlar ile yapılan istişareler de dikkate alınarak, 2024 yılı Geçiş  Belgelerinin aşağıdaki şekilde dağıtılması uygun bulunmuştur:


 • 2024 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek.1’deki listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
 • Söz konusu ülkelere ait 2023 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2024 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
 • Halihazırda 2023 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2023 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2024 tarihinin esas alınması,
 • 2024 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine (Danimarka geçiş belgeleri hariç) 15.01.2024 tarihine kadar 2023 yılı geçiş belgesi verilmesi,
 • 2024 yılı geçiş belgelerinin yıl içinde Ek.2’deki listede belirtilen dönemler halinde kullanıma açılması,
 • Avusturya tek-tip geçiş belgelerinin % 55 inin ikili, %45 inin ise transit taşımalar için kullanıma açılması,
 • Letonya ve Litvanya geçiş belgelerinin %10 unun dönüş yükü taşımaları için kullanıma açılması,
 • Polonya transit geçiş belgelerinin %4 ünün Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yapılacak taşımalar için tahsis edilmesi,
 • Rusya ikili geçiş belgelerinin 1. dönemde 4.500 adet, 2. Dönemde 5.500 adet, 3. Dönemde 5.500 adet, 4. Dönemde ise 4.500 adet olarak kullanıma açılması, ikili geçiş belgelerinin dönem içinde tükenmesine müteakip bir sonraki döneme kadar Rusya tek-tip (ikili/3.Ülke) geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
 • Rusya tek-tip (ikili/3.ülke) geçiş belgelerinin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
 • Kazakistan 3.ülke geçiş belgelerinin tamamının ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
 • Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinin tamamının ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
 • Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %75'nin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi, %25'nin ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3.ülke taşımalar için tahsis edilmesi,
 • Yunanistan ikili geçiş belgelerinin tamamının bu ülkeye yönelik yapılacak ikili taşımalar için kullanıma açılması,
 • Moğolistan varışlı MGL4 güzergahına Karasu çıkış kapısının da eklenmesi,
 • Danimarka varışlı taşımalara DK12 güzergahı olarak İpsala/Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Çekya-Almanya-Danimarka güzergahının eklenmesi.