Logo

2024 Yılı Portekiz İlave Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı Hakkında Duyuru.

Portekiz ile 6-7 Mart 2024 tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı sonucunda imzalanan Tutanak doğrultusunda, taşımacılarımızca kullanılmak üzere temin edilen Euro VI taşıtlarda geçerli 25 adet ilave çok girişli geçiş belgesi dağıtımı, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmıştır. 

Söz konusu Yönerge gereğince, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde belgelerini teslim almayan firmalar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.