Logo

2024 Yılı Ubak İzin Belgesi Değerlendirme Listesi Yayımlanmıştır.

2024 yılı için UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesinde belge almaya hak kazanmış olan firmaların, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 10 uncu maddesinin on yedinci fıkrası gereğince; yapacakları UBAK İzin Belgesi takas işlemleri için en geç 29/11/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığa tercihen elektronik posta yoluyla (ubaksubesi.kdgm@uab.gov.tr) veya yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, takas yapacak olan firmaların karşılıklı olarak dilekçelerini imza sirkülerleri ile birlikte Bakanlığımıza göndermeleri gerekmekte olup, UBAK izin belgesi takas işleminde bulunacak firmaların takas işlemi için UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin; 

  • 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında taşıt sayılarının uygun olması,
  • 10 uncu maddesinin on yedinci fıkrası kapsamında “Bir adet Avusturya, İtalya, Rusya veya Yunanistan geçerli İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesini karşılıklı olarak takas edilebilir.” (Grup firmalar hariç) hükmünü dikkate almaları,
  • 10 uncu maddesinin on yedinci fıkrası kapsamında “Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan geçersiz izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemez.” (Grup firmalar hariç) hükmünü dikkate almaları,

gerekmektedir.

Takas işlemlerinin 29/11/2023 tarihi mesai bitimine kadar sonlandırılması gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 İlgililere duyurulur.