Logo

27 Şubat 2022 TMGD VE SRC 5 Sınavı İtiraz Sonuç Duyurusu

27 Şubat 2022 tarihinde yapılan TMGD ve SRC-5 Sınavı sonuçları 07 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki yeterlilik Eğitimi Yönergesi kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon marifeti ile değerlendirilmiştir. Buna göre;

 

1.     TMGD ADR, ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

 

·       TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 9 uncu sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 32 nci soru)

·       TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 17 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 40 ıncı soru)

 

Yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır. Sonuçlara e-Devlet sisteminden ulaşılabilir.

 

TMDG-ADR Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.

 

2.     TMDG RID+IMDG Kod ve SRC-5 Sınavında sorulan sorulara ilişkin herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

 

3.     TMGD ve SRC 5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

 

4.     SRC-5 Sınavında salon görevlileri tarafından tutulan tutanakla sınav kurallarına uymadığı tespit edilen 11 (onbir) kişi hakkında Sınav Soru Kitapçında belirtilen “Sınavda Uyulması Gereken Kuralların” 3 üncü maddesi ile Sınav Giriş Belgesinde belirtilen “Sınava İlişkin Önemli Uyarıların” 5 inci maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

 

5.     Sınav sonuç duyurusunda da belirtildiği üzere itiraz dilekçelerine yazılı cevap verilmeyecektir.

 

DUYURULUR.