E-Devlet üzerinden yeni hizmetler sunulmasına ilişkin duyuru

Bakanlığımızca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacı çerçevesinde, aşağıda belirtilen hizmetler e-Devlet kapısından sunulmaya başlanmıştır:

a) Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY / ÜDY) Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi)

b) Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

c) Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

ç) Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

d) Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

e) Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)