Logo

Eğitim Kuruluşlarının KEP Adresi Kullanmasına İlişkin Duyuru.

Bilindiği üzere, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ve karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim veren kuruluşları,  bu kuruluşlarda görev alan eğiticiler ile bu kapsamdaki eğitim ve sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ve idari yaptırımları kapsayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Yönetmeliği 6/7/2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre eğitim kuruluşlarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinin bulunması zorunludur.   

Bakanlığımız uab@hs01.kep.tr adresi üzerinden eğitim kuruluşlarının evraklarının kabulü ve evrak gönderimi gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, Bakanlığımıza e-imzalı olarak sunulacak belgelerin öncelikle pdf formatına çevrilmesi, akabinde firmayı temsile yetkili kişilere ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla "5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa" uygun olarak imzalanması gerekmektedir.

Daha önce KEP adresini göndermeyen eğitim kuruluşlarına bilgilendirme yapılmış ve bu kapsamda birçok eğitim kuruluşu tarafından KEP adresi temin edilerek Genel Müdürlüğümüze bildirilmişti.  Fakat eğitim kuruluşlarının yazışmalarını postayla Genel Müdürlüğümüze göndermeye devam ettiği, KEP sistemini uzun süre kontrol etmedikleri ve aktif olarak kullanmadıkları, bazı KEP adreslerinin kapanmış olduğu tespit edilmiştir.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi ikinci fıkrası "(1) Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.” (2) Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir.” hükmüne amir olup, mağduriyet yaşanmaması adına eğitim kuruluşlarının KEP adreslerini aktif tutmaları, eğitim kuruluşu yetkilisi tarafından KEP üzerinden gelen gönderilerin takip edilmesi, KEP adresi değişikliklerinin Genel Müdürlüğümüze ivedi bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, işlem maliyetlerinin ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminizin aktif olduğunun, gönderici ve alıcı olarak alındığının kontrol edilmesi önem arz etmekte olup Bakanlığımızca kullanılmakta olan Belgenet sistemine tanımlanmış KEP adreslerinin geçerli olduğu kabul edilerek sistem üzerinden gönderilen yasal yazışma ve bildirimlerin alınamamasından doğacak sorumluluğun eğitim kuruluşlarına ait olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Eğitim kuruluşlarına KEP ile evrak gönderme ve alma konularında yol göstermek amacıyla “KEP kullanımına yönelik bilgilendirme dokümanı” hazırlanmış olup, dokümana web sitemizin Faaliyetler-Eğitim ve Belgelendirme-Uygulama Kılavuzları ve Formları bölümünden erişim sağlanabilmektedir. Öte yandan belge gönderme, alma ve imzalama sürecinde karşılaşılması muhtemel teknik sorunlarla ilgili olarak bu konuda hizmet aldığınız uzman firmalardan teknik destek alınması gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.