Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Yayımlanmıştır.