Logo

KAMU UYGULAMA MERKEZİ YOKLAMA GİRİŞİ DUYURUSU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına ve karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim veren kuruluşları, bu kuruluşlarda görev alan eğiticiler ile bu kapsamdaki eğitim ve sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ve idari yaptırımları kapsayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu Yönetmeliğin “Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “Yetki belgesi sahipleri; ... kursiyerlerin devam durumlarını e-Devlet Sistemi üzerinden İdareye bildirmekle,… yükümlüdür.” hükmünü, “Eğitim dönemine kayıt ve eğitimin düzenlenmesi” başlıklı 15 inci maddesinin yirminci fıkrası “Eğitim kuruluşlarınca eğitim dönemine katılan kursiyerlerin yoklamalarının eğitim döneminin birinci gününün ilk ders saati içerisinde e-Devlet Sistemine girilmesi zorunludur. Bu ders saatinde İdareye bildirilmeyen adaylar devamsızlık yapmış sayılırlar. İdareye bildirilen yoklamada sınıfta bulunan ancak eğitim döneminin diğer saatlerinde eğitimi terk eden adayların bildiriminin de anlık olarak e-Devlet Sistemi üzerinden yapılması zorundadır.”, yirmi birinci fıkrası “Bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen bildirimlerin her bir eğitim türü için yapılması zorunludur.” hükmünü amirdir.

 

Ayrıca, Yönetmeliğin “Uyarma ve uyarmanın kaldırılması” 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Bu Yönetmeliğin; … 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b)… bentlerine aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına her bir bent için 12 uyarma, … verilir” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü (SRC-5) eğitim dönemlerine (Temel veya yenileme veya tazeleme eğitim dönemleri için) ilişkin Yoklama Girişi uygulaması Kamu Uygulama Merkezi (https://kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden eğitim kuruluşlarının erişimine açılmıştır. Söz konusu sisteme yoklamalar, eğitim kuruluşlarınca Bakanlığımıza bildirilen Eğitimden Sorumlu Yöneticiler ve bu yöneticilerin veri girişi için sisteme kaydettiği kişiler tarafından girilecektir. Bu yoklamaların girişleri 06.02.2023 tarihinden itibaren açılacak dönemler için zorunludur.

   

Bahsekonu düzenleme için hazırlanan SRC-5 ve TMGD Elektronik Yoklama Uygulama Kılavuzu ekte yer almaktadır.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.