Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının uygulanmasına yönelik Makam Oluru