Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Hakkında - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Kazakistan İlave Transit Geçiş Belgeleri Hakkında

Orta Asya ülkelerine yapılan taşımalarda yaşanan sıkıntılar ve taşımacılarımızdan Bakanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak,  Bakanlığımızca Kazakistan tarafı ile yürütülen yoğun diplomatik girişimler neticesinde ilave 2.000 adet transit geçiş belgesi (liman kullanım şartı aranmaksızın)  konusunda mutabakat sağlanmış olup, bu kapsamda belgeler basım işlemleri tamamlanarak bugün itibariyle Nur-Sultan Büyükelçiliğimize teslim edilmiştir. İlave transit belgeler, ülkemize ulaşmasını müteakip taşımacılarımıza dağıtılmak üzere sınır kapılarımıza gönderilecektir.

 

Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur.