Logo

Rusya'dan temin edilen 1.000 adet ilave ikili geçiş belgeleri ülkemize ulaştı

Rusya’dan temin edilen 1.000 adet ilave ikili geçiş belgeleri ülkemize ulaştırılmış olup, dağıtım işlemleri için sınır kapılarına gönderilmiştir. Söz konusu belgeler Vherniy-Lars (Rusya-Gürcistan), Yarag-Kazmalyar (Rusya-Azerbaycan) sınır kapılarındaki tadilat çalışmaları nedeniyle yoğunluğa mahal vermemek amacıyla, Rusya tarafınca bu güzergahlar hariç hazırlanmıştır.

Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları ve belgelerin daha verimli kullanılabilmesi için, alınan bu ilave belgeler batı sınır kapılarında ve Ro-Ro güzergahlarında; mevcut ikili geçiş belgeleri ise doğu sınır kapılarında dağıtılacaktır.

Buna göre, 1.000 adet ilave geçiş belgesinin yanı sıra Aralık ayı için kullanıma açılacak 750 adet belgenin tamamı, mevcut durum da dikkate alınarak, kesintisiz bir taşımacılık için 22 Kasım 2021 tarihi itibariyle genel kullanıma açılacaktır.

Taşımacılarımıza önemle duyurulur.

Fotoğraflar