Logo

Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2023 çevirilerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılarak yayımlanmıştır.

Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2023 çevirilerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılmış olup web sitemizin Mevzuat - Uluslararası Sözleşmeler kısmında yayınlanmaktadır.