Logo

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) ve EĞİTİCİ (TMGDE) 2023 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılması planlanan TMGD ve TMGDE Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Bu sınavların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.


2023 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) VE (TMGDE) SINAV TAKVİMİ

Sınav Tarihi

Para Yatırma
ve Başvuru Yapma
Başlangıç Tarihi

Eğitim
Tamamlama
Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Para Yatırma
Son Tarihi

26 Şubat 2023

23 Ocak 2023

05 Şubat 2023

12 Şubat 2023

12 Şubat 2023

29 Nisan 2023

20 Mart 2023

12 Nisan2023

16 Nisan 2023

16 Nisan 2023

08 Temmuz 2023

24 Mayıs 2023

13 Haziran 2023

18 Haziran 2023

18 Haziran 2023

26 Kasım 2023

23 Ekim 2023

07 Kasım 2023

12 Kasım 2023

12 Kasım 20231) 
26 ŞUBAT 2023 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 05 Şubat 2023 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 12 Şubat 2023 tarihi saat 24.00’e kadar sınava başvuru yapabilirler. 12 Şubat 2023 tarihi saat 24.00’a kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

 

2) 29 NİSAN  2023 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 12 Nisan 2023 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 16 Nisan 2023 tarihi saat 24.00’e kadar 29 Nisan 2023 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 16 Nisan 2023 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

 

3) 08 TEMMUZ 2023 TMGD VE TMGDE  SINAVI İÇİN, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 13 Haziran 2023 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 18 Haziran 2023 tarihi saat 24.00’e kadar 08 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 18 Haziran 2022 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

 

4) 26 KASIM 2023 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 07 Kasım 2023 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 12 Kasım 2023 tarihi saat 24.00’e kadar 26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 12 Kasım 2023 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

 NOT:  

1.Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.

2.Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır. Başvuru sayısı değerlendirmesinde SRC-5 sınavı başvuru sayısı da dikkate alınacaktır. 

3.Sertifikasını yenilemek üzere sınava girecek adayların, sertifika geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı bulunmakta olup, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

4.Adaylar TMGD veya TMGDE sınavlarından sadece biri için başvuru yapabilirler. TMGD Yenileme sınavına başvuran adaylar eğitici sınavına başvuramazlar.

 AÇIKLAMA :

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

            Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

            Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 2023 yılı için belirlenecek belge ücretini Halkbankası’na yatıracaklardır.


3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.


4) Adaylar, TMGD veya TMGDE sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  


5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.


6) Bakanlığımızca 2023 yılı, ilk yarısı içerisinde yapılması planlanan TMGD sınavı, ADR ve RID dokümanının 2021 versiyonlarına uyumlu olarak yapılacaktır. 2023 yılı ikinci yarısında ise 2023 versiyon dikkate alınacaktır. TMGD IMDG Kod sınavlarında ise 2020 versiyon geçerli olacaktır.


7) TMGD sınav süresi 240 dakika olarak uygulanacaktır.


8) TMGDE sınavına girecek adayların sınav tarihiden önce Yönetmeliğin 30 uncu Maddesindeki şartları sağlamaları zorunludur.


9) Eğitmen  adayları sınava TMGDE-ADR, TMGDE-RID veya TMGDE-IMGD kod kitapçık türünden birine girebilecektir.


10) TMGDE sınavı 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak olup, adayların sınavda başarılı olabilmesi için en az 80 puan almaları gerekmektedir.


11) Eğitici aday sınav başvuruları e-Devlet sitemi üzerinden TMGD sınav başvuru linkinden yapılacaktır.


12) TMGD sınavında başarılı olan adayların sonuçları TMGDE Belgesi düzenlemesinde veya TMGDE sınavında başarılı alan adayların sonuçları TMGD Sertifikası düzenlenmesinde dikkate alınmaz.DUYURULUR.