Logo

Geçici Madde Hükümleri hakkında duyuru.

18 Haziran 2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK)'nın durumlarını Geçici Maddede belirtilen süre (30 gün) içerisinde uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.