TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TAZELEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU

25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinde başlamış ve eğitimler ile ilgili hususlar 28.12.2018 tarihinde duyuru yoluyla ilan edilmiştir.

Sözkonusu duyurunun, 6 ncı maddesinde tazeleme eğitim dönemleri belirtilmiş, ADR ve RID Sözleşmelerinde tazeleme eğitimlerinin yayınlandığı yıl içerisinde alınması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, anılan dönemler içerisinde tazeleme eğitimi alamayan ve TMGD Sertifika yenileme süreci gelen TMGD’lerin sınavlara girmelerinde mağduriyet yaşamamalarını teminen, 2020 yılı içerisinde de Tazeleme Eğitimi almaları uygun görülmüştür.

 

DUYURULUR.