TMGD VE SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

TMGD VE SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru

 

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin 29 Mart 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge’yle illerin risk durumlarına göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tekrar yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca 03 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan SRC-5 + TMGD Sınavları 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlı Genelgesinin Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar” başlıklı 3.1 Maddesi gereğince ilan edilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Sınava il içi ve İl dışından katılacak adayların Sınav Giriş Belgelerini seyahat süresince yanlarında bulundurmaları ve gerektiğinde yetkililere ibraz etmeleri zorunludur. Ayrıca, sınava katılacak adayların anılan Genelge’deki seyahat izin kurallarına ilişkin hususlara uygun hareket etmeleri önem arz etmektedir.  

Diğer taraftan, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi ve virüse maruz kalmış vakalarla temasın sınırlandırılması amacıyla, Bakanlığımızca yapılacak SRC-5 ve TMGD sınavlarında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yapılacaktır. Bakanlığımızca sınav öncesi (son bir gün içerisinde) Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapılacak toplu HES Kodu sorgulamasında, Koronavirüs (Covid-19) tanısı konmuş veya temaslı olarak “RİSKLİ” grupta görülen ve karantina altında bulunması gereken adaylar sınava alınmayacaktır.

Ancak, sınav günü “RİSKLİ” durumları “RİSKSİZ” duruma dönenler, sınav başlamadan bu durumu HES uygulamasından Sınav Bina Sorumlularına göstermeleri halinde sınava girebileceklerdir.

Ayrıca; sınavlara girecek adayların sınav binasına girişlerinde ateş ölçümü yapılacak olup, ateşi 38 oC ve üzerinde olanlar sınava alınmayacaktır.


Yukarıda sayılan nedenlerle sınava giremeyecek adaylara sınav ücreti iadesi yapılmayacak olup, bir sonraki sınava girilmesi halinde sınav ücreti alınmayacaktır.


DUYURULUR.