Logo

TMGD ve SRC5 Sertifikaları Süre Uzatımı hakkında duyuru..

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında 01/3/2020 ile 01/11/2020 tarihleri arasında süresi dolan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5) geçerlilik süreleri 30/11/2020 tarihine kadar uzatılmıştı.


Ancak, Bakanlığımızca, 28/11/2020 tarihinde yapılacak olan TMDG ve SRC-5 sınavlarına dair iş ve işlemlerin tamamlanma süresi dikkate alındığında sertifika süresinin biteceği 30/11/2020 tarihi itibariyle;

  • U-Net Otomasyon sisteminde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarında kayıtlı TMGD'lerin kayıtlarının sistem tarafından düşürüleceği ve sınavı kazanan TMGD'ler ile TMGD hizmeti alan firmaların mağduriyet yaşayacağı,
  • SRC-5 Belgesi geçerlilik süresi 30.11.2020 tarihinde bitecek olan şoförlerin de belgelerinin geçersiz hale geleceği, belirtilen tarihteki sınavı kazananların ve bu şoförlerin çalıştığı firmaların anılan iş ve işlemlerden dolayı mağduriyet yaşayabileceği,

değerlendirilmektedir.


Bu nedenle, yukarıda belirtilen mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, sözkonusu sertifika süreleri 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.


DUYURULUR.