Logo

UBAK İzin Belgesi ile Yapılan 3 Ülke Taşımaları ve 2022 Yılı UBAK Müracaatları

Bilindiği üzere, UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, UBAK izin belgesi dağıtımı başvurularında bulunan firmalar varsa faaliyet yılında UBAK izin belgesi ile üçüncü ülkelere yaptıkları taşımalarla ilgili olarak gerekli belgeleri Bakanlığımıza göndermektedirler.
 
Bu çerçevede, 2022 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvuruları kapsamında UBAK izin belgesi ile üçüncü ülkelere yapılan taşımalara ilişkin gerekli belgelerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmekte olup, UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunacak tüm firmaların da 01-30 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısından başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Ayrıca, firmaların Bakanlığımızdan geçerli bir yetki belgesi almadan ya da Bakanlığımızdan aldıkları yetki belgesi kapsamına uygun olmayacak şekilde taşıma işleri organizatörlüğü yapmamaları gerekmekte olup, yapmış oldukları taktirde Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında idari yaptırımlara maruz kalacaklardır.
 
İlgililere duyurulur.

Fotoğraflar