UBAK Karayolu Karnelerinin Kullanımına İlişkin Duyuru

UBAK İZİN BELGESİ KULLANAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, UBAK İzin Belgeleri eki UBAK Karayolu Karnelerinde otokopili kağıt kullanılmakta ve taşıt sürücüleri tarafından beyaz nüshalara işlenen sefer bilgileri otomatik olarak beyaz nüshaların altında yer alan yeşil nüshalara geçmekte olup, UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendi kapsamında yapılan icmal bildirimleri için beyaz nüshalar koparılarak ilgili taşıma verileri e-devlet kapısı üzerinden gerekli bildirimler yapılmakta ve beyaz nüshalar firmalarca saklanmaktadır.

Bu kapsamda, son dönemde taşımacı firmalarca Bakanlığımıza iletilen şikayetlerden, yurt dışında yapılan UBAK İzin Belgesi kontrollerinde UBAK Karayolu Karnelerinin kullanılmış sayfalarındaki beyaz nüshaların koparılıyor olması nedeniyle firmalarımızın cezai işlemlere maruz kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, UBAK Kullanım Kılavuzunun 5.12 nci maddesi "Doldurulan kayıt çizelgelerinin belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi dolana kadar seyir defterinde saklanması gerekmektedir. Kayıt çizelgelerinin nüshaları bunun ardından, birbirinden ayrılacak ..." hükmüne amir olup, Karayolu Karnelerinde taşıt sürücüleri tarafından doldurulan beyaz nüshaların belge geçerlilik tarihleri sonuna kadar Karayolu Karnesi üzerinde kalması, icmal bildirimlerinin yapılması amacıyla da yeşil nüsha olan kopya sayfalarının koparılarak firmalarca saklanması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.