Yeni açılan e-Devlet Hizmetlerine İlişkin Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Yeni açılan e-Devlet Hizmetlerine İlişkin Duyuru

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında;

 

-        TMGD’lerin istihdam şeklinin bildirilmesi (Kısmi/Tam Süreli),

-        TMGD’lerin aylık çalışma sürelerinin bildirilmesi,

-        TMGD’lerin faaliyet belgelerine atama işlemleri,

-        TMGD’lerin işletmelere vereceği aylık hizmet sürelerinin bildirilmesi,

-        TMGDK’da istihdam edilen TMGD’lerin görev ve sorumluluklarına ilişkin bildirim işlemleri,

 

ile ilgili olarak mülga mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanımda olan 4 adet e-Devlet hizmeti kaldırılmış ve bu kaldırılan hizmetlerin yerine daha anlaşılır ve sade bir şekilde tasarlanan 5 yeni e-Devlet hizmeti 01.09.2022 tarihi itibariyle kullanıma sunulmuştur.

 

Kaldırılan e-Devlet Hizmetleri

Yeni Açılan e-Devlet Hizmet Adları

İşletme-TMGDK-TMGD İşlemleri (TMGD Girişi)

TMGD İstihdam İşlemleri (TMGD Girişi)

İşletme-TMGDK-TMGD İşlemleri (İşletme/TMGDK Girişi)

TMGD İstihdam İşlemleri (Firma Girişi)

TMGDK Şube Koordinatör ve Taşıt Ekleme (Gerçek Kişi)

TMGDK İstihdam Yeri ve Sorumlu Atama İşlemleri (Gerçek Kişi)

TMGDK Şube Koordinatör ve Taşıt Ekleme (Tüzel Kişi)

TMGDK İstihdam Yeri ve Sorumlu Atama İşlemleri (Tüzel Kişi)

 

TMGD Atama İşlemleri

 

Diğer taraftan, 01.09.2022 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açılan yeni hizmetlere tarafların adaptasyonlarını sağlayabilmesi amacıyla, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan ataması iptal edilen TMGD’nin, atama iptalinden dolayı boşalan yeniden atama hakkını, iptalin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren kullanabilmesi ile ilgili husus, 01.11.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu süreç içerisinde (01.11.2022 tarihine kadar) istihdam şekli ile ilgili yapılacak değişikliklerde TMGD’nin, atama iptalinden dolayı boşalan yeniden atama hakkı, aynı ay içerisinde kullanılabilecektir.

 

 

İlgililere duyurulur.