Logo

Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimi hk.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in, "Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri" başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden hazırlanarak elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının bildirim süresi 30.04.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 


İlgililere duyurulur.