Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimlerine İlişkin Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden hazırlanarak  elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının bildirim süresi 30.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililere duyurulur.