Logo

Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden hazırlanarak  elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarına ilişkin, e-Devlet kapısındaki yıllık faaliyet raporu bildirim hizmeti kullanıma açılmıştır.  (Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu işletmeler ile TMGD muafiyeti olan işletmelerin bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Söz konusu raporun hazırlanmasında ve sisteme girilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulması önem arz etmektedir.

  1. Faaliyet konularınız arasında “Taşımacı” faaliyet konusu var ise, “Taşınan Tehlikeli Maddelerin Taşıma Türlerine Göre Toplam Miktarı” başlıklı tabloya kendi taşıma yetki belgenize kayıtlı araçlarınız ile yapmış olduğunuz taşımaların girilmesi gerekmektedir.
  2. Faaliyet konularınız arasında “Taşımacı” faaliyet konusu yok ise  “Taşınan Tehlikeli Maddelerin Taşıma Türlerine Göre Toplam Miktarı”  başlıklı tabloya taşınan madde miktarını girilmemesi gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.