Logo

Yıllık Faaliyet Raporu Bildirimine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) olan ancak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin, anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği “Yıllık Faaliyet Raporlarını” e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

Bu durumdaki işletmelerin yıllık faaliyet raporu bildirimlerinin, Bakanlığımız sistemlerinde tanımlanmış TMFB yetkililerince e-Devlet sisteminde yer alan “TMGD Faaliyet Raporu İşlemleri (TMGD Girişi)” hizmeti üzerinden yapılması gerektiği hususu, ilgililere önemle duyurulur. 

Tüzel kişiliklerde TMFB yetkilisi tanımlanması için Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.