Logo

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Başlıyor


Genel Müdürlüğümüz tarafından  hazırlanan yaklaşık 1 Milyon Avro bütçeli ve AB Komisyonu tarafından “itirazsız” olarak kabul edilen “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” ihalesini kazanan Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hiz. Bil. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) (Avensa Consulting Ltd. (Romanya), Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. (İspanya) Konsorsiyumu) ile 17 Şubat 2021 tarihinde ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. Projenin süresi 1 yıl olup yapılan söz konusu toplantıda projenin başlama tarihi 22 Şubat 2021 olarak kararlaştırılmıştır. Söz konusu Proje ile ATP Kurallarının yurtiçi taşımacılığa teşmilinin getireceği sonuçlar, yol kenarı denetimleri ve denetim kitapçığı oluşturulması, Bakanlık personeli, polis, jandarma ve gümrükçülerin eğitimi, yaş meyve/sebze ve ilaç taşımalarında ATP kurallarının uygulanabilirliği konularında çalışmalar yapılacaktır.

ATP gereklilikleri, soğuk zincir lojistiğinin önemli bir ayağını oluşturmakta soğuk zincirin kırılmasına neden olabilecek taşıma sırasındaki aksaklıkların da önüne geçecek önlemleri içermektedir. Soğuk zincir, hasattan tüketiciye kadar olan aşamalarda ürünlerin kalitesini ve gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamak için yapılan sıcaklık üretimi ve değişiminin yönetilmesidir.

 

Bakanlığımız İle Tse Arasında İmzalanan Yetkilendirme Protokolü İle Tse Tarafından Ulusal Atp Uygunluk Belgesi Verilmeye Devam Ediyor

Ulusal Otorite olan Bakanlığımız ile TSE arasında 20 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Yetkilendirme Protokolü ile artık ülkemizde tescilli veya kayıtlı olan araç ve ekipmanların ATP tip onay testleri ile periyodik muayeneleri ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Soğuk Taşıma Zinciri’nde kullanılacak yeni araçların tip onay test işlemleri için TSE ve Bakanlığımız işbirliği ile 3 adet ATP Tip Test İstasyonu kurulmuştur.

Kullanımda olan araçlar için her 3 yılda bir gerçekleştirilen periyodik testler için altı (8) periyodik test istasyonu (Mersin, Sakarya (2), Kocaeli, Hatay (2), İzmir (2)) yetkilendirilmiştir. Ülkemizin diğer bölgelerinde yetkilendirilecek istasyonlar için çalışmalar devam etmektedir. Günümüz itibariyle, yaklaşık 2700 adet ulusal ATP Uygunluk Belgesi düzenlenmiş olup bu sayının her geçen gün artması beklenmektedir. Ülkemizde kurulan ATP sistemi ile birlikte her yıl sektörümüzün yurtdışına aktarmak zoruna kaldığı ve ekonomimiz açısından döviz kaybı anlamına gelen uygulama da son bulmuştur.

Fotoğraflar