Logo

İhracat Mallarının Hareketinin Hızlandırılması Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülkemizin gelişen dış ticaretinin sahip olduğu lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve engellerden arındırılması, karayolu ile gerçekleşen ihracat ve ithalatımızın süre ve maliyet bakımından iyileştirilmesi ve dış ticarette yurt dışı hedef pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılması amacıyla İstanbul Ticaret Odası tarafından “İhracat Mallarının Hareketinin Hızlandırılması Projesi” hazırlanmıştır.

 

Projede Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra Ticaret Bakanlığı, TİM, İstanbul Ticaret Üniversitesi, UTİKAD ve UND paydaş olarak yer almaktadır. Projenin açılış toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

İhracat Mallarının Hareketinin Hızlandırılması Projesinin ilk toplantısında; proje kapsamında ele alınacak gümrük süreçleri ile Bakanlığımızca taşımacılara ilişkin düzenlenen belgeler görüşülmüş, dış ticaret süreçlerine ilişkin mevcut durumu ortaya koymak için bir ön odak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır.

Fotoğraflar