Türk-Rus KUKK Toplantısı, 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi.

Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı O. Hakan ÖZDEMİR ile Rusya Federasyonu Karayolu ve Kentiçi Yolcu Taşımacılığı alanında Devlet Politikası Dairesi Başkanı Alexey BAKIREY başkanlığında 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.


Toplantıda;

  • Yeni karayolu taşımacılığı anlaşması müzakere edilmiş ve elektronik geçiş belgesi teatisi ilk defa bir anlaşmada yer almıştır,
  • İki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin sorunlar görüşülmüştür,
  • Mevcut geçiş belgesi kotası muhafaza edilmiş, ayrıca 1.500 adet ilave ikili geçiş belgesi teati edilmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.