Türkiye-Bulgaristan KUKK Toplantısı 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Türk heyetine Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban ATLAS başkanlık etmiştir.

Toplantıda, başta transit geçiş ücretleri olmak üzere her iki ülke taşımacılarının sınır geçişlerinde yaşadıkları sorunlar ele alınırken, geçiş belgesi kotaları önceki haliyle korunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.