Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 4-5 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 4-5 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Türk Heyetine Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Oğuz Hakan ÖZDEMİR başkanlık etmiştir. Toplantı sonunda imzalanan Protokol ile 2018 yılının devamı için ilave 5.000 adet + 1.000 adet Transit Geçiş Belge kotası tahsisi yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.