03 ARALIK 2022 TMGD, TMGDE VE SRC-5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

03 ARALIK 2022 TMGD, TMGDE VE SRC-5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 03 Aralık 2022 tarihinde yapılan TMGD ve TMGDE sınav sonuçları 08 Aralık 2022 tarihinde, SRC-5 sınavı sonucu ise 13 Aralık 2022 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon marifeti ile değerlendirilmiştir. 

            

Buna göre; 


1.      Sınav sorularına yapılan itirazlar:

TMGD-ADR ve TMGDE-ADR Kod sınavına ilişkin itiraz dilekçelerinde belirtilen;

·     TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 17 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 3 üncü soru),

·     TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 26 ncı sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 12 nci soru),

·     TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 33 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 19 uncu soru),

·     TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 34 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 20 nci soru),

·     TMGDE-ADR A soru kitapçığındaki 17 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 3 üncü soru),

·     TMGDE-ADR A soru kitapçığındaki 26 ncı sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 12 nci soru),

·     TMGDE-ADR A soru kitapçığındaki 33 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 19 uncu soru),

·     TMGDE-ADR A soru kitapçığındaki 34 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 20 nci soru),

 

 SRC-5 sınavına ilişkin itiraz dilekçelerinde belirtilen;

·  Temel, Temel+Tanker, Temel+Sınıf 1 ve Temel+Sınıf 7, A soru kitapçığında 11 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 25  inci soru)

 

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır. Yeni duruma göre oluşan sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden yayınlanmıştır.


2.  TMGD-ADR ve TMGDE-ADR Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorular ile TMGD-RID ve TMGD-IMGD Kod sınavında sorulan sorularla ilgili yapılan itirazların inceleme neticesinde ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.


3.   TMGD, TMDGE ve SRC-5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.


4.    Sınav sonuç duyurusunda da belirtildiği üzere itiraz dilekçelerine yazılı cevap verilmeyecektir.

 

DUYURULUR.