Logo

Yeşil Lojistik Belgesi Başvuruları 1 Ocak 2023’te başlıyor.

Ülkemizde bütünleşik, dengeli, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 25.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında tanımlanan kombine taşımacılık ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten taşımacılar için düzenlenecek “Yeşil Lojistik Belgesi” almak isteyen işletmecilerin başvurularının alınmasına 1 Ocak 2023 tarihinde başlanacaktır.

“Yeşil Lojistik Belgesi” için başvuru yapacak taşımacıların başvurularını Genel Müdürlüğümüze Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nde istenen bilgi ve belgelerle Bakanlığımızın KEP adresi üzerinden ve elektronik imzalı resmi yazı ile yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fotoğraflar