2019 Yılı Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Ukrayna Sürücü Vizeleri ile İlgili Duyuru