2019 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması

2019 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihler dikkate alınacaktır.

  • Bahsi geçen ülkelere ait 2018 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2019 yılı geçiş belgeleri kullanıma açılacak,
  • Halihazırda 2018 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2018 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2019 tarihi baz alınacak,
  • Henüz temin edilemeyen 2019 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2018 yılı geçiş belgesi verilebilecektir.