Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.