ADR Bölüm 1.3 Kapsamındaki Eğitimin Süresine İlişkin Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

ADR Bölüm 1.3 Kapsamındaki Eğitimin Süresine İlişkin Duyuru

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Ortak ve Diğer Yükümlülükler” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde ve her yılın ilk ayı içerisinde, tehlikeli maddelere ilişkin ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimlerin verilmesi ve eğitim kayıtlarının tutulması." hükmüne amirdir.

Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan işletmelerin, tehlikeli madde ile ilgili işlerinde görev alan personellerine anılan Yönetmelik maddesi kapsamında her yılın ilk ayı içerisinde verilmesi gereken eğitimlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesini imkân sağlanabilmesi için söz konusu eğitimlerin her yılın ilk üç ayı içinde verilmesi Bakanlık Makamının 11.01.2023 tarihli Olur’u ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, ADR Bölüm 1.3 kapsamında verilecek eğitimlerin, tehlikeli madde ile ilgili işlerde yeni görev alacak personele göreve başlamadan önce; mevcut çalışan personellere ise her yılın ilk üç ayı içerisinde verilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.