Logo

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Güncellendi

Son derece dinamik bir yapıya sahip olan karayolu taşıma sektörüne ilişkin taşımacılarımızla gerçekleştirilen istişareler ve vatandaşlarımızın talepleri dikkate alınarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 14.01.2023 tarihinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Diyaliz Merkezlerinde Tedavi Gören Vatandaşlarımızın Taşınması Kolaylaştırılmıştır.
Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli vatandaşlarımız ile bunların velilerinin/vasilerinin kolaylıkla taşınması için yetki belgesi alma şartları hafifletilmiştir.

Gençlerimizin İstihdamına Katkı Sağlamak ve Şoför Açığının Kapatılması İçin Düzenleme Yapılmıştır.
Şoför açığının kapatılması ve gençlerimizin istihdamına katkı sağlanabilmesi amacıyla otobüs kullanan şoförlerde yaş şartı, ehliyet alabilmek için gerekli olan yaş şartıyla uyumlu hale getirilerek 26’dan 24’e indirilmiştir.

Yolcu Taşımacılığının Vatandaş Odaklı Daha Kaliteli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Bir Şekilde Yürütülmesi İçin Düzenlemeler Yapılmıştır.
Yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürler hızlandırılmış, vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla daha hızlı bir şekilde ek seferlerin konulması için düzenleme yapılmış ve vatandaşlarımızın bir acenteden hizmet alabileceği firma sayısı arttırılmıştır.

Eşya Taşımacılığı Faaliyetlerinde U-ETDS Sistemine Bildirim Zorunluluğu Uzatılmıştır.
Eşya taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) uyumları için verilen süre yeniden düzenlenmiştir.

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm İlkesiyle Uluslararası Eşya Taşımacılarımıza Lojistik İşletmecisi Yetkisi Tanınmıştır.
Ülkemiz ihracatında önemli bir rol oynayan uluslararası eşya taşımacılarımıza verilen yetki belgeleri tek çatı altında toplanmış, kurumsal kapasitelerini güçlendirecek ve taşımacılıktan lojistiğe dönüşümünü hızlandıracak düzenlemeler yapılmıştır.

Eşya Taşımacılığı Faaliyeti Yürütenler İçin Kurumsallaşmanın Önü Açılmıştır.
Pandemi ile daha da önemli hale gelen eşya taşımacılığı sektöründe başka bir firma bünyesinde taşıtı bulunanların, kendi yetki belgesiyle gerek yurtiçi gerekse de uluslararası taşıma yapabilmesi ve kurumsallıklarını güçlendirebilmeleri için yetki belgelerinde geçici olarak %75 indirim sağlanmıştır.

Fotoğraflar