Logo

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliğiyle İlgili Duyuru


14.01.2023 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliğiyle:

01.01.2020 ila 14.01.2023 tarihleri arasında C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1, K1(Ö) veya K1* yetki belgelerini %75 indirimli olarak almalarına imkan sağlandı.

* İndirimli yetki belgesi müracaatlarının e-Devlet portalı üzerinden yapılması mümkün bulunmakla birlikte, e-Devlet portalı üzerinde yapılacak müracaatlarda, belirlenen ücretlere ayrıca %5 indirim yapılacaktır.

Fotoğraflar