Logo

ADR 'ye Taraf Ülkelerden Alınan Tasarım/Tip Onay Sertifikaları Hakkında Duyuru


Bilindiği üzere, Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” revize edilerek, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, tehlikeli maddelerin karayoluyla ambalajlı olarak taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlığımızca veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajların kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.  

ADR Kısım 6’daki ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri (IBC) için tasarım/tip onayı aldıktan sonra imalat aşamasında yapılması gereken testler ve uygulanması gereken kalite programı ile yeniden kullanılan ambalaj ve IBC`lerin periyodik muayeneleri hususunda, ADR Bölüm 6.1, 6.5 ve 6.6’da düzenlemeler yapılmış ve tasarım/tip onayı alınan bu ambalajlar için uygulanacak imalat yöntemi, test, işaretleme ve kalite güvence programı ile periyodik muayeneleri üretimi yapılan ülkedeki yetkili otoritenin onayına bağlı bulunmaktadır.

Bu bağlamda, ADR’ye taraf olan yabancı ülkelerin yetkili otoritelerden sertifika alarak ADR Bölüm 6.1 ve 6.6 kapsamında ambalaj ve ADR Bölüm 6.5 kapsamında IBC üretimi yapan ülkemizdeki üretici firmaların, üretim yerleri ile ilgili Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluştan “Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” almaları gerekmektedir. Ayrıca, kullanımda olan IBC`lerin periyodik muayenelerini yapan işletmelerin de ADR 6.5.4.4’e göre Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluştan onay almaları gerekmektedir.

Bu durum itibarıyla,

1. ADR’ye taraf olan diğer ülkelerin yetkili otoritelerinden tasarım/tip onay sertifikası alarak ülkemizde UN sertifikalı ambalaj/IBC ve benzeri kapların üretimini yapan ancak; Onay Kuruluşundan “Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” bulunmayan işletmelere,

2. Üretim ve üretim yeri uygunluk kontrolleri sırasında herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde, Onay Kuruluşunca verilen süre içinde gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirmeyen işletmelere,

Bakanlığımızca uygulanacak idari para cezası yaptırımının yanı sıra tasarım/tip onay yetkisi alınan yurtdışındaki yetkili otoriteye alınan sertifikanın iptali için bilgilendirme yapılacağı hususu, ilgililere duyurulur.