Logo

Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hakkında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) yetki belgesine sahip kuruluşlar ile 21.07.2022 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmıştır.

Bir saat olarak planlanan toplantıda söz konusu Yönetmelikler ile ilgili sadece genel bir bilgilendirme yapılacak olup, zaman kısıtlaması olması nedeniyle konuyla ilgili olabilecek sorular çevrimiçi program üzerinden yazılı olarak alınacaktır.

Katılımcı sayısının fazla olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu toplantı aynı tarihte 3 grup şeklinde yapılacaktır.

1. Grup: Saat:10:00

2. Grup: Saat:13:00

3. Grup: Saat:15:00

Geçerli bir TMGDK yetki belgesine sahip kuruluşun Bakanlığımızda kayıtlı cep telefonu numarasına çevrimiçi programına giriş ve katılacağı saat bilgileri SMS olarak gönderilecektir.

TMGDK, bilgilendirme toplantısına kısa unvanını belirtmek şartıyla sadece cep telefonu numarasına gönderilen saatte katılım sağlayabilecek ve söz konusu saatte çevrimiçi programına TMGDK’nin sadece bir giriş hakkı olacaktır.

Yapılan planlamalar dâhilinde yetki belgesi sahibi tüm TMGDK’lerin toplantıya katılım sağlayabilmeleri ve mağduriyet yaşanmamaları için bahse konu kurallara riayet edilmesi ve gönderilen katılım bilgileri özelinde toplantıya katılım sağlanması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.