TMGDK' ların KEP ve UETS Adresleri Hakkında Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

TMGDK' ların KEP ve UETS Adresleri Hakkında Duyuru

    İlgili mevzuat hükümlerine göre yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereği kuruluşlarına ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adreslerini 03.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
  
    İlgililere duyurulur.